portabl – značenje


portabl prid. neprom. (francuski portable) – koji se može nositi, prenositi, lako prenosiv, pogodan za prenošenje, za putovanje.