portabl – značenje

 

portabl (francuski portable od latinskog portabilis) – (kao nepromenljivi pridev) koji se može nositi, prenositi, lako prenosiv, pogodan za prenošenje, za putovanje.