portament – značenje


portament = portamento (italijanski portamento) – u muzici: gladak, postepen prelazak s tona na ton, prilikom pevanja, na gudačkim instrumentima ili na trombonu.