potpuri – značenje


potpuri (francuski pot-pourri):
1) prvobitno naziv za jelo od mešanog povrća;
2) u muzici: izbor odlomaka raznih muzičkih dela jednog autora ili više njih, muzička mešavina; kompozicija sastavljena od odlomaka više muzičkih dela, bez čvršće unutrašnje povezanosti.