potpuri – značenje

 

potpuri (francuski pot-pourri):

1) prvobitno, naziv za jelo od mešanog povrća;

2) u muzici: izbor odlomaka raznih muzičkih dela jednog autora ili više njih, muzička mešavina;

3) figurativno: mešavina, smeša.