potpuri – značenje

 

potpuri (francuski pot-pourri):

1) prvobitno naziv za jelo od mešanog povrća;

2) u muzici: izbor odlomaka raznih muzičkih dela jednog autora ili više njih, muzička mešavina; kompozicija sastavljena od odlomaka više muzičkih dela, bez čvršće unutrašnje povezanosti.