pozamenterija – značenje

 

pozamenterija (francuski passementerie):

1) veština izrađivanja sitne galanterijske robe;

2) galanterijska roba (dugmad, gajtani, rese, trake, kopče, konci itd.);

3) prodavnica s takvom robom.

 

pozamenter (francuski passementier) – onaj koji proizvodi ili prodaje sitnu galanterijsku robu.