pozamenterija – značenje


pozamenterija (francuski passementerie):
1) veština izrađivanja sitne galanterijske robe;
2) galanterijska roba (dugmad, gajtani, rese, trake, kopče, konci itd.);
3) prodavnica s takvom robom.