pragmatičan – značenje


pragmatičan, -čna, -čno (latinski pragmaticus):
1) koji je usmeren ka konkretnim ciljevima, praktičan, svrsishodan;
2) koji vodi računa o ličnoj koristi ili koristi grupe kojoj pripada (pragmatičan čovek);
3) koji se tiče koristi, koji donosi korist;
4) koji opisuje istorijske događaje u uzročnoj vezi.