predestinacija – značenje


predestinacija (latinski praedestinatio):
1) u religiji: učenje po kojem je čovekova sudbina (blaženstvo ili prokletstvo) unapred određena, naročito u kalvinizmu;
2) ono što je nekom suđeno ili za šta ima sklonost od rođenja.