preferirati – značenje


preferirati (latinski praeferre) – da(va)ti prednost nekome, nečemu, više ceniti, više voleti.