preferirati – značenje


preferirati svrš. i nesvrš. (latinski praeferre) – da(va)ti prednost nekome, nečemu, više ceniti, više voleti.