preludijum – značenje


preludijum i preludij (srednjovekovni latinski praeludium):
1) u muzici: uvod u neko muzičko delo, uvodni komad, uvertira;
2) u muzici: kraća kompozicija za klavir, naročito u doba romantizma;
3) figurativno: uvod, početak, priprema, nagoveštaj nečega.