preparator – značenje


preparator (latinski praeparator):
1) onaj koji izrađuje, priprema preparate;
2) stručnjak za prepariranje (u laboratoriji, muzeju i sl.).