prerogativ – značenje


prerogativ (latinski praerogativa) – u pravu: posebno, isključivo pravo nekog državnog organa, lica na visokom položaju u državnoj upravi ili osobe na rukovodećem položaju.