presija – značenje

 

presija (latinski pressio, prema premere – gnječiti):

1) pritisak, prisila, prinuda;

2) požurivanje nekoga da nešto učini, saletanje, urgiranje.