presija – značenje

 

presija (latinski pressio, prema premere – gnječiti):
1) pritisak, prisila, prinuda;
2) požurivanje nekoga da nešto učini, saletanje, urgiranje.