pretenciozan – značenje

 

pretenciozan, -zna, -zno (nemački prätentiös) – koji ima velike zahteve; koji ima o sebi preterano visoko mišljenje, nadmen, uobražen.