pretendovati – značenje


pretendovati (latinski praetendere):
1) uporno težiti da se postigne, ostvari nešto; težiti postizanju nekog visokog položaja ili veće materijalne vrednosti;
2) smatrati da se ima pravo na nešto, da se nešto zaslužuje i sl. (npr. pretendovati na nagradu).