preterit – značenje


preterit (latinski (tempus) praeteritum) – u lingvistici: naziv za prošlo vreme bez obzira na aspekt trajanja, u jezicima koji nemaju kao oblik aorist, imperfekat i perfekat.