primitivizam – značenje


primitivizam (latinski primitivus, -izam):
1) zaostalost;
2) nevaspitanje, neuglađenost;
3) u slikarstvu: povođenje za umetničkim delovanjem slikara naivaca.