princip – značenje


princip (nemački Prinzip):
1) osnovni stav, polazna misao; rukovodeća ideja, načelo;
2) utvrđene činjenice u nauci koje služe kao kriterijum rasuđivanja i vrednovanja;
3) pravilo ili kodeks ponašanja.