probiotik – značenje


probiotik (latinski pro ’za’ i grčki biotikós ’životni’):
1) u medicini: bakterija mlečne kiseline koja učestvuje u varenju;
2) u veterini: biohemijsko sredstvo koje se daje životinjama umesto antibiotika radi jačanja otpornosti.