profilaksa – značenje

 

profilaksa (grčki prophýlaxis) – zaštita, čuvanje od bolesti, preventivna medicina, preventiva.

 

profilaktik – sredstvo za blagovremenu zaštitu od bolesti, preventivno sredstvo.

 

profilaktičan, -čna, -čno – koji štiti od bolesti, koji sprečava bolest, koji se uzima kao zaštitno, preventivno sredstvo, zaštitni, preventivan.