profilaktičan – značenje


profilaktičan, -čna, -čno (grčki prophylaktikós) – u medicini: koji štiti od bolesti, koji sprečava bolest, koji se uzima kao zaštitno, preventivno sredstvo, zaštitni, preventivan.