profiter – značenje


profiter (francuski profiteur) – onaj koji iz svega nastoji da izvuče korist (obično brzo, nelegalno, nečasno), koji želi da se obogati na račun nekog drugog, špekulant.