progres – značenje

 

progres (latinski progressus, prema progredi – ići napred):
1) menjanje nabolje, napredak, napredovanje, unapređivanje; razvijanje, širenje, uvećavanje;
2) postepen ali siguran razvoj koji s vremenom donosi poboljšanje.

 

progresivan, -vna, -vno (novolatinski progressivus):
1) koji se zalaže za progres; koji vodi ka unapređivanju, napredan;
2) koji se postepeno razvija, koji raste, rastući.