progres – značenje

 

progres (latinski progressus, prema progredi – ići napred):

1) menjanje nabolje, napredak, napredovanje, unapređivanje; razvijanje, širenje, uvećavanje;

2) postepen ali siguran razvoj koji s vremenom donosi poboljšanje.

 

progresivan (novolatinski progressivus):

1) koji se zalaže za progres; koji vodi ka unapređivanju, napredan;

2) koji se postepeno razvija, koji raste, rastući.