progresija – značenje


progresija (latinski progressio) – u matematici: niz brojeva ili veličina koje se postepeno povećavaju ili umanjuju po određenom pravilu (aritmetička progresija – niz brojeva u kojem se svaki sledeći dobija dodavanjem istog broja, npr. 2, 5, 8; geometrijska progresija – niz brojeva od kojih se svaki sledeći dobija množenjem prethodnog stalnim brojem, npr. 2, 6, 18).