proklamacija – značenje

 

proklamacija (latinski proclamatio):
1) svečano objavljivanje, proglašenje;
2) proglas, objava, obznana, obnarodovanje, objavljivanje.

 

proklamovati (latinski proclamare) – proglasiti, proglašavati, objaviti, objavljivati.