proklamacija – značenje

 

proklamacija (latinski proclamatio):

1) svečano objavljivanje, proglašenje;

2) proglas, objava, obznana, obnarodovanje, objavljivanje.

 

proklamovati (latinski proclamare) – oglasiti, proglasiti, objaviti, obznaniti, obnarodovati.