proklamacija – značenje

 

proklamacija (latinski proclamatio):
1) svečano objavljivanje, proglašenje;
2) proglas, objava, obznana, obnarodovanje, objavljivanje.