prolepsa – značenje

 

prolepsa (grčki prólēpsis):
1) odgovaranje unapred na napomene ili prigovore za koje govornik pretpostavlja da bi se mogli učiniti;
2) u retorici: figura u kojoj se budući događaj anticipira kao da se već dogodio;
3) u gramatici: anticipacija subjekta sporedne rečenice u prethodnoj, glavnoj (npr. Sve je dobro što se dobro svrši);
4) u medicini: prevremeno nastupanje neke bolesti.