propileji – značenje


propileji (grčki propýlaia):
1) u arhitekturi: raskošan ulaz, veliko predvorje ili prilazni trem monumentalne građevine;
2) spisi koji služe kao uvod u razumevanje nečega, npr. umetničkih zbirki.