propolis – značenje


propolis (grčki própolis) – smolasta materija kojom pčele zatvaraju rupice na košnici, a koja zbog svojih lekovitih svojstava nalazi primenu u medicini i kozmetici.