proporcionalan – značenje


proporcionalan, -lna, -lno (latinski proportionalis):
1) koji ima pravilan, skladan odnos delova prema celini, koji stoji u nekoj srazmeri, srazmeran;
2) koji se nalazi u određenom odnosu prema nekoj veličini.