protaza – značenje

 

protaza (grčki prótasis):
1) u gramatici: zavisna rečenica, obično uslovna, koja se u složenoj rečenici nalazi ispred glavne rečenice;
2) u književnosti: uvodni deo drame u kojem počinje dramski zaplet.