protein – značenje


protein (novolatinski proteinum) – u biologiji: svako od organskih jedinjenja koja su sastavljena od aminokiselina i neophodna su za opstanak organizma (sadrže ugljenik, sumpor, kiseonik, azot i vodonik); čista, elementarna belančevina.