protežirati – značenje


protežirati (francuski protéger) – zauzeti se, zauzimati se za nekoga obezbeđujući mu prednost, privilegije u odnosu na druge.