proton – značenje


proton (grčki prôtos) – u fizici: pozitivno naelektrisana elementarna čestica, sastavni deo atomskog jezgra, mase jednake neutronu.