protozoa – značenje


protozoa (grčki prôtos ’prvi’ i zôon ’živo biće, životinja’) – u zoologiji: mikroskopski vidljiv jednoćelijski životinjski organizam, praživotinja; žive u vodi, u vlažnom zemljištu, a neke od njih i kao paraziti u krvi životinja i ljudi.