provenijencija – značenje


provenijencija (novolatinski provenientia) – izvor iz kojeg nešto proističe ili dolazi, mesto nastanka, poreklo.