punca – značenje


punca (nemački Punze):
1) naprava kojom se na predmete od plemenitog metala utiskuje određeni znak, žig;
2) znak, žig koji svedoči da je predmet od plemenitog metala.