purgatorijum – značenje

 

purgatorijum i purgatorij (srednjovekovni latinski purgatorium) – prema učenju katoličke crkve, mesto gde se duše umrlih čiste od lakih grehova pre prelaska u rajsko blaženstvo, čistilište.