purpur – značenje

 

purpur (latinski purpura od grčkog porphýra):
1) ljubičastocrvena boja koja se u antičko doba dobijala iz ljušture jedne vrste morskog puža, grimiz, skerlet;
2) skupocena tkanina obojena tom bojom;
3) kraljevski plašt purpurne boje, simbol vlasti i dostojanstva.

 

purpuran, -rna, -rno – koji je boje purpura, grimizan, skerletan.