purpur – značenje

 

purpur (latinski purpura od grčkog porphýra):

1) ljubičastocrvena boja koja se u antičko doba dobijala iz ljušture jedne vrste morskog puža, grimiz, skerlet;

2) skupocena tkanina obojena tom bojom;

3) kraljevski plašt purpurne boje, simbol vlasti i dostojanstva.

 

purpuran – koji je boje purpura, grimizan, skerletan.