racionalan – značenje

 

racionalan (latinski rationalis, prema ratio – razum):

1) koji se zasniva na razumu, razuman, razborit;

2) koji je praktičan, koji je dobro osmišljen;

3) koji umereno troši vreme, novac i sl.