radapciger – značenje

 

radapciger (nemački Radabzieher) – automehaničarski i vulkanizerski alat za skidanje točkova.