radijant – značenje


radijant (nemački radiant):
1) izvor zračenja, isijavanja;
2) u astronomiji: tačka na nebeskom svodu iz koje prividno izviru meteori i meteorski rojevi ili se u njoj prividno seku.