radikalan – značenje

 

radikalan (srednjovekovni latinski radicalis od latinskog radix):

1) koji je sklon da sve iz korena menja, koji sve radi podrobno;

2) koji je nepopustljiv, spreman da ide u krajnost, zadrt, isključiv, ekstreman (obično u sprovođenju političkog, stranačkog programa);

3) u politici: koji pripada radikalima kao političkoj stranci;

4) oštar, korenit, temeljit (radikalna mera); nagao, intenzivan, (pre)brz (radikalan napredak, radikalno smanjenje).

 

radikalizam:

1) politička orijentacija pripadnika radikalne stranke čiji su osnovni postulati težnja za korenitim promenama (u državi i društvu), odlučnost i nepokolebljivost, primena oštrih i korenitih mera za ostvarenje programa stranke;

2) nastojanje da se nešto korenito promeni i spremnost na primenu oštrih mera da se to postigne.

 

radikalizovati:

1) iz korena, iz temelja menjati, promeniti, pooštriti nešto;

2) (u)činiti radikalnim, zaoštrenijim (mišljenje, stav, odnos prema nekome ili nečemu).