radikalan – značenje

 

radikalan, -lna, -lno (srednjovekovni latinski radicalis od latinskog radix):
1) koji je sklon da sve iz korena menja, koji sve radi podrobno;
2) koji je nepopustljiv, spreman da ide u krajnost, zadrt, isključiv, ekstreman (obično u sprovođenju političkog, stranačkog programa);
3) u politici: koji pripada radikalima kao političkoj stranci;
4) oštar, korenit, temeljit (radikalna mera); nagao, intenzivan, (pre)brz (radikalan napredak, radikalno smanjenje).

 

radikalizam:
1) politička orijentacija pripadnika radikalne stranke čiji su osnovni postulati težnja za korenitim promenama (u državi i društvu), odlučnost i nepokolebljivost, primena oštrih i korenitih mera za ostvarenje programa stranke;
2) nastojanje da se nešto korenito promeni i spremnost na primenu oštrih mera da se to postigne.

 

radikalizovati:
1) iz korena, iz temelja promeniti, menjati, pooštriti nešto;
2) (u)činiti radikalnim, zaoštrenijim (mišljenje, stav, odnos prema nekome ili nečemu).