radikalan – značenje

 

radikalan, -lna, -lno (srednjovekovni latinski radicalis od latinskog radix):
1) koji je sklon da sve iz korena menja, koji sve radi podrobno;
2) koji je nepopustljiv, spreman da ide u krajnost, zadrt, isključiv, ekstreman (obično u sprovođenju političkog, stranačkog programa);
3) u politici: koji pripada radikalima kao političkoj stranci;
4) oštar, korenit, temeljit (radikalna mera); nagao, intenzivan, (pre)brz (radikalan napredak, radikalno smanjenje).