radikand – značenje

 

radikand (latinski radicandus) – u matematici: broj ili algebarski izraz koji treba korenovati, iz kojeg treba izvući koren, izraz pod korenom.