rafinerija – značenje

 

rafinerija (francuski raffinerie) – fabrika za prečišćavanje sirovina (nafte, ulja, šećera i dr.).

 

rafinacija – proces prečišćavanja neke sirovine (npr. metala, šećera) od primesa.

 

rafinirati i rafinisati – (iz)vršiti rafinaciju, specijalnim postupkom prečistiti, prečišćavati, dovesti, dovoditi sirovinu do željenog stepena prečišćenosti.