raga – značenje


raga (nemački Racker):
1) mršav, iznemogao, islužen, ostareo konj, kljuse;
2) figurativno: neskladno razvijena, krupna, koščata osoba (obično žena).


raga (sanskrt rāga) – u muzici: stari lestvični model indijske muzike s tipičnim rasporedom stupnjeva i kadenci koji treba da izazove različita emotivna stanja (tugu, radost, srdžbu, usamljenost i sl.).