rapsodija – značenje

 

rapsodija (grčki rhapsōidía):

1) u književnosti: spev ili splet starih Grka sastavljen od odlomaka većih epskih pesama koji je pevao ili recitovao rapsod;

2) u muzici: kompozicija (najčešće instrumentalna) na temu narodnih pesama ili usmenog predanja s naglašenim emotivnim elementima.

 

rapsod (grčki rhapsōidós) – istorijski: u staroj Grčkoj, putujući pevač koji je stare junačke pesme, naročito Homerove, spajao u veće celine i javno pevao ili kazivao narodu uz pratnju lire.