rapsodija – značenje


rapsodija (grčki rhapsōidía):
1) u književnosti: spev ili splet starih Grka sastavljen od odlomaka većih epskih pesama koji je pevao ili recitovao rapsod;
2) u muzici: kompozicija (najčešće instrumentalna) na temu narodnih pesama ili usmenog predanja s naglašenim emotivnim elementima.