raritet – značenje

 

raritet (nemački Rarität od latinskog raritas, prema latinskom rarus – redak) – ono što se retko sreće, što je nesvakidašnje, skupoceno; retkost, skupocenost.

 

raritetan, -tna, -tno – koji se retko sreće, koji je nesvakidašnji; skupocen.