raskalašan – značenje


raskalašan, -šna, -šno (turski kalle) – koji se raspustio, razuzdao, koji je izgubio pristojnost, raspušten, razuzdan, nepristojan.