raskolnik – značenje

 

raskolnik (ruski раскольник):
1) crkveno: pristalica bilo kakvog pokreta u Ruskoj pravoslavnoj crkvi koji je težio neuvažavanju službenog stava te crkve;
2) crkveno: onaj koji je pripadao ruskoj verskoj sekti staroveraca ili staroobrednika, sektaš, starovernik;
3) figurativno: otpadnik, sektaš, šizmatik (obično u politici).