ražalovati – značenje

 

ražalovati (ruski разжаловатъ) – oduzeti vojnički ili neki drugi čin uz skidanje epoleta kao simbola u hijerarhiji; raščiniti, degradirati.