ražalovati – značenje


ražalovati (ruski разжаловатъ) – oduzeti vojnički ili neki drugi čin uz skidanje epoleta kao simbola u hijerarhiji, raščiniti, degradirati.