reagens – značenje

 

reagens (latinski reagens) – u hemiji: supstanca koja dovodi do uzajamne reakcije dve materije.