recenzija – značenje

 

recenzija (latinski recensio):
1) kritička ocena, mišljenje recenzenta u pisanoj formi o umetničkom ili naučnom delu pre njegovog objavljivanja odnosno publikovanja;
2) u lingvistici: oblik staroslovenskog jezika s elementima iz drugih slovenskih jezika.

 

recenzent (latinski recensens) – onaj koji piše recenziju, kritičku ocenu neke knjige ili studije, u kojoj iznosi svoje mišljenje o tom delu pre nego što će biti publikovano, štampano.