recenzija – značenje

 

recenzija (latinski recensio):
1) kritička ocena, mišljenje recenzenta u pisanoj formi o umetničkom ili naučnom delu pre njegovog objavljivanja odnosno publikovanja;
2) u lingvistici: oblik staroslovenskog jezika s elementima iz drugih slovenskih jezika.